Karoll като място на изпълнение при търговия чрез Karoll MetaTrader4

Тук ще намерите информация относно Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията. Като „място за изпълнение“ целим прозрачност към обществеността относно качеството на изпълнение на сделките. Въведете:
* означава това, което се изисква

Използваме информацията, за да Ви предоставим подходящо съдържание. Може да се отпишете по всяко време.